Praktische Avatar Training, zelfontwikkeling, ervaringsgericht, herontdekken, bewustzijn, selfempowerment
De Master training
Deze duurt negen dagen. De opbouw van de training en de oefeningen brengen allerlei diepliggende kwesties naar boven die in eerste instantie onverdraaglijk en overweldigend lijken. Maar eenmaal wat verder in de training kun je weer om jezelf lachen. Tegen het eind lijkt het alsof je verscheidene levens (zowel vroegere als toekomstige) hebt doorlopen.
De Master training (deel IV van het Avatar® materiaal) gunt je een blik achter de schermen en plaatst de resultaten en verschijnselen uit de Avatar training in een volstrekt nieuw licht.
Nadat deelnemers drie aaneengesloten initiatiesessies hebben doorlopen en verscheidene uren hebben geoefend met hardnekkige identiteiten, kan het voorkomen dat ze zich met moeite hun eigen naam kunnen herinneren. Aan de andere kant voelen ze zich wel volkomen zeker van de kracht van Avatar en van de oneindige, eeuwige omvang van bronbesef.

Enkele resultaten die je mag verwachten:
• vaardigheid in het ontdekken en ongedaan maken van transparante identiteitsstructuren
• vermogen je bewustzijn van binnen naar buiten een creatie te verschuiven
• vaardigheid in het herkennen en hanteren van creaties waartegen je weerstand hebt
• het vermogen uitmuntende Avatar initiaties te leiden

De Professional training
"Iemand inspireren is het wekken van een gezichtspunt dat beseft dat iets wat onmogelijk leek in feite toch gerealiseerd kan worden."

- Harry Palmer -

Deze training is vormgegeven rond de zes levenscomponenten: zijn, motivatie, waarneming, werkwijze, organisatie en afstemming.
De Professional training leert je presentie en de welbewuste creatie van identiteit. Hij biedt bescherming tegen de schaafwonden van de wereld en geeft je de mentale en emotionele sleutels om je beste talenten succesvol in te zetten in de wereld.

De Professional training is een cursus in leiderschap en biedt concreet:
• meer ervaringsmatig inzicht in het waarom van de effectiviteit van het Avatar materiaal
• een grotere beheersing over de toepassing van Avatar principes in het dagelijks leven
• meer presentie: sympathieker op anderen oveerkomen, meer in staat jezelf aardig te vinden
• het vermogen je weerstanden direct aan te pakken
• het vermogen echt en authentiek te zijn
• begrip van en verbinding met het ongedefinieerde zelf
• de vaardigheid een gezichtspunt in te nemen van waaruit je de wereld kunt hanteren
• het vermogen je in moeilijke situaties op je gemak te voelen, ongeacht het aantal aanwezige mensen
• verdieping van de kalmte die je op de Master training hebt opgedaan
• de sleutels voor succesvol optreden in de wereld

Praktische Training, zelfontwikkeling, ervaringsgericht, herontdekken, bewustzijn, selfempowerment

De Wizard training

Deze is toegankelijk voor wie de Master training (deel IVa) heeft gevolgd.

Enkele hoofdthema’s van de Wizard training: het collectief bewustzijn, verborgen invloeden op het leven, leiderschap en het managen van beschaving.

Als resultaat mag je verwachten een toegenomen vermogen creaties te doorzien en hier richting aan te geven. Je kunt gemakkelijker opereren vanuit het gezichtspunt van het hogere zelf en bent beter in staat beschaving te transformeren.

Good decisions are made every day.
Isn't it time to register for the Avatar Course?

Links
• Avatar www.avatar.nl
• Avatarepc www.avatarepc.com